Säkerhetsdörr - Mer detaljer om Säkerhetsdörr

Brandklassning av säkerhetsdörr

Brandklassning av säkerhetsdörrar

Brandklassen för en säkerhetsdörr definieras som EI30 A60.

  • E är tålighet mot att sticklågor inte läcker in genom säkerhetsdörren.
  • I är isoleringsförmåga och innebär att säkerhetsdörren är motståndskraftig mot heta gaser.
  • 30 är antal minuter säkerhetsdörren står emot de heta brandgaserna.
  • A är isoleringsförmåga för brandspridning.
  • 60 är antal minuter dörren säkerhetsdörren kan stå emot brandspridning.

I Sverige normalt säkerhetsdörrar i klasserna som hindrar brandspridning i 30, 60 eller 120 minuter.

En säkerhetsdörr med klassen EI60 A60 innebär att dörren står emot temperaturer på 1000°C och man kan hålla sin hand mot säkerhetsdörren utan att bränna sig i minst 60 minuter då en fullfjädrad brand härjar i trapphuset.

Vid brand ska du larma räddningstjänsten och stanna i din lägenhet men låsa upp dörren för räddningstjänsten. Lägenheter i nybyggda bostadshus är alltid byggda som säkra brandceller och branden ska inte sprida sig in i lägenheten.

Om du lämnat lägenheten tidigt under branden eller det brinner i er lägenhet ska du stänga dörren men inte låsa.Brandgastäthet

Brandgastäthet hos säkerhetsdörrar

Det finns två klasser för brandgastätning av säkerhetsdörrar, klass Sa och Sm.

  • Brandgastätning klass Sa betyder att säkerhetsdörren klarar en rökgastemperatur vid 20°C och en tryckskillnad på 25 kPa mellan insida och utsida vilket motsvarar omkring 5000 kg jämnt fördelad på dörren.
  • Brandgastätning klass Sm betyder att säkerhetsdörren klarar en rökgastemperatur vid 200°C och en skillnad i tryck på 50 kPa mellan insida och utsida vilket motsvarar omkring 10 tons tryck jämnt fördelad på dörren.

Vid årsskiftet 2013 infördes krav på att alla nyinstallerade dörrar till lägenheter ska vara brandgastäta i klass Sm.