Säkerhetsdörr - Mer detaljer om Säkerhetsdörr

Inbrottsklass för säkerhetsdörr

Inbrottsklass - Säkerhetsdörr

För säkerhetsdörrar finns det inbrottsklasser som är definierade i SS-EN 1627. I SS-EN 1627 definieras den effektiva tiden som en säkerhetsdörr ska kunna motstå inbrottsförsök med olika typer av verktyg men också den tid som det kan ta för en angripare att vila som byta strategi för att ta forcera säkerhetsdörren En normal inbrottstjuv skulle inte orka arbeta kontinuerligt med att forcera dörren utan behöver vila med jämna mellanrum.

Det som gäller för standarden för säkerhetsdörrar är:  • Säkerhetsdörr Klass 1 ska kunna stå emot inbrottsförsök när angriparen använder sparkar eller bryter sig in utan verktyg.
  • Säkerhetsdörr Klass 2 ska klara 15 min inbrottsförsök varav 3 min är effektivt använd tid. Angriparen får använda en 375 mm lång skruvmejsel samt en hammares som väger 125 g. Dessutom får kilar och tänger användas. Säkerhetsdörren ska också klara tryck direkt mot låset på 6 kN och mot dörrens hörn på 1500 N.
  • Säkerhetsdörr Klass 3 används i lägenheter. En säkerhetsdörr i klass 2 ska klara 20 min inbrottsförsök varav 5 min är effektivt använd tid. Angriparen kan använda en 710 mm lång kofot sam kila och skruvmejslar. Säkerhetsdörren ska också klara ett tryck mot låset på 6000 N och mot dörrens hörn på 3000 N.
  • Säkerhetsdörr Klass 4 är en mycket säker dörr för en lägenhet och används ofta i industribyggnader och gallerior. Säkerhetsdörren ska klara 10 min effektiva angrepp under totalt 30 min. Angriparen får använda yxa, borrmaskin och kofot. Säkerhetsdörren ska också klara ett tryck mot låset på 10 kN och mot dörrens hörn på minst 6000 N.
  • Säkerhetsdörr Klass 5 ska kunna klara angrepp i 40 min varav 15 min effektivt använd tid. Angriparen som angriper säkerhetsdörren kan använda en vinkelslip med 125 mm slipskiva, tigersåg samt borrmaskin. Säkerhetsdörrar i klass 5 är mycket tåliga samt dyra och används därför bara för skyddsobjekt.
  • Säkerhetsdörr Klass 6 är en extremt motståndskraftig säkerhetsdörr. Säkerhetsdörren kan inte forceras av en kompetent angripare som arbetat i 40 min varav 15 min effektivt använd tid. Inbrottstjuven kan använda en vinkelslip med 230 mm slipskiva samt tigersåg och borrmaskin.
Inbrottsklassning av Säkerhetsdörrar

Testerna av säkerhetsdörrarna kan göras av flera ackrediterade testanläggningar som har rätt att certifiera säkerhetsdörrarna enlighet SS-EN 1627. Säkerhetsdörrar i klass 4 och högre har räddningstjänsten och polisen svårt att ta sig igenom dörren vilket försenar hjälparbete.

Bakkantssäkring

Riktiga säkerhetsdörrar har en bakkantsäkring vilket är flera stift som går in i dörrkarmen på samma sida som gångjärnen sitter. Denna bakkantssäkring förhindrar att dörren kan lyftas ur om gångjärnen avlägsnas.