Säkerhetsdörr - Mer detaljer om Säkerhetsdörr

Ljudisolering av en säkerhetsdörr

Ljudisolering av säkerhetsdörrar

En säkerhetsdörr är bra på isolering mot inbrottsförsök, värmespridning men också mot ljud och buller. För många säkerhetsdörrar har ljudisoleringsförmågan mätts upp.

Vid ljuddämpning används enheten dB (decibel) som är en logaritmisk skala vilket innebär att 3 dB är en minskning av ljudet till hälften. 6 db till en fjärdedel och 9 dB till en åttondel, o.s.v. En säkerhetsdörr med 45 dB angivet sänker ljudnivå 4 gånger bättre än en säkerhetsdörr som har 42 dB.
I tabellen nedan ser du var hur mycket olika dämpningar i en säkerhetsdörr kan jämställas med:

Ljuddämpning
  • 25dB: Samtal genom säkerhetsdörren vid normal nivå kan avlyssnas.
  • 30dB: Samtal genom dörren hörs svagt men kan fortfarande avlyssnas.
  • 35dB: Samtal genom säkerhetsdörren kan inte förstås men starka ord kan avlyssnas till viss del.
  • 40dB: Skrik och rop hörs svagt genom säkerhetsdörren.
  • 45dB: Skrik och rop kan eventuellt höras mycket svagt.
  • 50dB: Inte ens skrik och rop hörs genom säkerhetsdörren.